Contoh Pengumuman dalam Bahasa Jawa

SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA
Jl.Cempaka No.3 Kupang Jetis Ambarawa Telp.0298-591282

 

Woro - Woro


Para siswa kang tansah daktresnani,Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 67 Republik Indonesia, OSIS SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA badhe dherek-dherek ngrameaken. Awit saking punika, OSIS ngawontenaken kagiyatan Lomba Maca lan Nulis Geguritan ingkang badhe kalaksanaaken benjing:

Dinten             : Setu-Minggu
Surya               : 15-16 Agustus 2012
Tabuh              : 08.00 dumugi paripurna
Papan              : Lapangan SMK ISLAM SUDIRMAN 2 AMBARAWA

Pramila, para siswa ingkang badhe dherek lomba supados daftar ing sekretariat OSIS kaliyan Sdr. Danu setiawan utawi Sdri. Martha Mekaten wara-wara punika, sageda dipun leksanakaken kanthi saestu. Matur nuwun.

Ambarawa, 1 Agustus 2012
                                                                                                           Ketua OSIS,
                                                                                                           Tanda Tangan

0 Response to "Contoh Pengumuman dalam Bahasa Jawa"

Post a Comment